Kancelaria

Notariusz Tomasz Liszka
Kancelaria Notarialna w Limanowej
Adres: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka nr 12 lokal nr 7
Telefony: 18 33 700 80, 695 439 917
Fax: 18 33 700 80
E-mail: tomasz.liszka@kin.pl
Internet: www.notariusz-limanowa.pl

NIP: 868-156-63-84,   REGON: 852522210,   EDG: 2650/11

Godziny urzędowania:
Kancelaria jest czynna codziennie, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 16.00.
Możliwe jest ustalenie innego terminu spotkania lub czynności notarialnej - tzn. w godzinach późniejszych lub w sobotę.

Rachunki bankowe:
bieżący: 50 8804 0000 0070 0020 8525 0001
depozytowy: 23 8804 0000 0070 0020 8525 0002
Bank Spółdzielczy w Limanowej

Miejsce wykonywania czynności:
Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii.
Notariusz może także wykonywać czynności w innym miejscu (poza kancelarią), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub zachodzą szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Czynności wyjazdowe przeprowadzane są również wtedy, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii.
Copyrights ©  notariusz-limanowa.pl Realizacja: Intellect.pl